Konen med æggene

VELKOMMEN TIL MØLLERENS FOND

Møllerens Fond er grundlagt i 1970 af Møller Frank Petersen, Munke Mølle.

Fonden yder blandt andet støtte til fremme af samfundsgavnlige formål.

Fonden har blandt FN's verdensmål udvalgt bæredygtighed, socialt ansvar og lighed i sundhed som særlige prioriterede områder.

Se fundats og uddelingspolitik under Dokumentation